Araçların boyutları, yük ve yolcu taşıma kuralları

Araçların boyutları, yük ve yolcu taşıma kuralları

Araçların boyutları, yük ve yolcu taşıma kuralları

Araçların boyutları, yük ve yolcu taşıma kuralları

1.)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azami genişlikleri kaç metredir?

2.)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azami yükseklikleri kaç metredir?

3.)

Üstteki çıkış eğimli yolda araç sürücülerinin ne yapması yasaktır?

4.)

Şekildeki kamyon sürücüsü, alt geçitten geçerken neyi dikkate almalıdır?

5.)

Araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

6.)

Araçları yükleme sırasında yük, aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?

7.)

Araçları yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

8.)

Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarları, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bağaj merdiveni gibi dış kısımlarında ve yük üzerinde ne yapılamaz?

9.)

Gerekli hallerde kamyon, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınması için alınması gereken zorunlu tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

10.)

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda gerekli hallerde, kısa mesafede ayakta işçi taşınması için alınması gereken tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

11.)

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınması gereken tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

12.)

Lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarıyla hangi şartlarda ve ne kadar yolcu taşınabilir?

13.)

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içinde, alev ve kıvılcım çıkaran şeylerin kullanılması yasaktır?

14.)

Tehlikeli madde taşıyan araçların içine kaç voltu geçmeyen pilli fener ile girilebilir?

15.)

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane ve hangi kapasitede yangın söndürme cihazı bulunmalıdır?

16.)

Tehlikeli madde taşıyan araçlardaki yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

17.)

Tehlikeli madde taşıyan araçların park etmesi veya duraklaması halinde, emniyet tedbiri olarak ne yapılmalıdır?

18.)

Tehlikeli madde taşıyan araçları süren sürücüler, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında seyrederken, diğer araçları en az kaç metreden takip etmek zorundadırlar?

19.)

Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanan sürücüler, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, diğer araçlara en az kaç metre kala duraklamak zorundadırlar?

20.)

Ağırlık ve boyutları bakımından belirlenen sınırları aşan, bölünmeyen ve başka ulaşım imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan özel izin alınır?